CASSIDY GPSúkromná bezpečnostná služba

CASSIDY GP logo

Garancie

V rámci uzavretých zmlúv naša firma garantuje plnenie poskytovaných služieb plne v rozsahu dohodnutých zmluvných činností.

V prípade potreby poistenia poskytovanej služby je možné upresniť výšku poistenia zvlášť pre ten ktorý prípad na základe Vašich požiadaviek, čo samozrejme má vplyv na výšku príslušnej ceny za poskytované služby.

Všetci pracovníci našej firmy pri vykonávaní fyzickej ochrany alebo pátrania sú si vedomí povinnosti (podľa § 43, Zákona č. 473/2005 o súkromnej bezpečnosti) zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvedia v súvislosti s poskytovaním služieb.

Musíme Vás upozorniť, že nemôžeme, ale ani nechceme nahrádzať súdy, políciu ani iné štátne orgány, ale sme tu preto, aby sme Vám pomohli riešiť, prípadne vyriešiť za Vás často komplikované a zložité okolnosti pri ochrane Vášho života, zdravia a majetku.

Naším hlavným cieľom je poskytnúť nielen kvalitné služby, ale aj získavať dôveru našich klientov, aby v prípade ich potreby opätovne vyhľadali služby firmy CASSIDY GP, s.r.o..